βασιλικός πολτός

βασιλικός πολτός
το χρώμα του είναι λευκό και λαμπερό